"Kultúra stretnutia si vyžaduje, aby sme boli disponovaní nielen dávať, ale aj prijímať od druhých. Médiá nám môžu v tomto pomôcť zvlášť dnes, keď siete ľudskej komunikácie dosiahli neslýchaný pokrok. Zvlášť internet je schopný ponúknuť väčšie možnosti stretnutia i solidarity medzi všetkými a to je dobré, je to Boží dar."

(Posolstvo Svätého Otca Františka k 48. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov)
Virtuálna prehliadka kaplnky
Virtuálna prehliadka z výstavby nového kostola
Sobášne náuky budú v našej kaplnke v piatok 27.01.2017 od 17:00 do 20:30 a v sobotu 28.01.2017 od 08:30 do 12:30. Svoj záujem o prípravu hláste telefonicky na 0905 695 789 do 24.01.2017.