"Kultúra stretnutia si vyžaduje, aby sme boli disponovaní nielen dávať, ale aj prijímať od druhých. Médiá nám môžu v tomto pomôcť zvlášť dnes, keď siete ľudskej komunikácie dosiahli neslýchaný pokrok. Zvlášť internet je schopný ponúknuť väčšie možnosti stretnutia i solidarity medzi všetkými a to je dobré, je to Boží dar."

(Posolstvo Svätého Otca Františka k 48. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov)
Virtuálna prehliadka kaplnky
Virtuálna prehliadka z výstavby nového kostola
Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať v dňoch 16. a 17.09.2016 v Kaplnke sv. Dominika Savia - Sídlisko Ťahanovce. Piatok (16.09.) od 15:30 do 18:15 hodiny a v sobotu (17.09.) od 08:30 do 13:00 hodiny. Záujemcovia nech sa záväzne nahlásia (email, SMS, telefonicky - meno a priezvisko) u pána farára v termíne od 30.08. do 10.09.2016 (sekcia kontakt).