"Kultúra stretnutia si vyžaduje, aby sme boli disponovaní nielen dávať, ale aj prijímať od druhých. Médiá nám môžu v tomto pomôcť zvlášť dnes, keď siete ľudskej komunikácie dosiahli neslýchaný pokrok. Zvlášť internet je schopný ponúknuť väčšie možnosti stretnutia i solidarity medzi všetkými a to je dobré, je to Boží dar."

(Posolstvo Svätého Otca Františka k 48. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov)Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať v dňoch 17. a 18.06.2016. Piatok (17.06.) od 15:30 hod. do 18:15 hod. a v sobotu (18.6.) od 08:30 hod. do 12:30 hod. Záujemcovia nech sa nahlásia u pána farára, alebo kaplána.